Αυλές

Αντικατάσταση υδρομετρητών στις Δημοτικές Ενότητες Αυλών, Κρανιδίων και Γουλών

Ο Δήμος Σερβίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών...