Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

Δήμος Σερβίων: Υποβολή 8 προτάσεων 283.500 ευρώ στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Δήμος Σερβίων συνεχίζοντας να δείχνει τη δέσμευσή του για τη συνεχή προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την ενίσχυση δράσεων που θα οδηγήσουν στη...