Λευκές Περιοχές

Έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για δωρεάν παροχή εξοπλισμού εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (Λευκές Περιοχές)

Από την 1η Νοεμβρίου 2023 έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιχορήγησης για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής...

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρόσβαση εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (Λευκές Περιοχές)

Από την 1η Νοεμβρίου έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιχορήγησης για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Αίτηση...