Λευκές Περιοχές

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρόσβαση εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (Λευκές Περιοχές)

Από την 1η Νοεμβρίου έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις επιχορήγησης για πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Αίτηση...