Πριμ

Πριμ έγκαιρης παράδοσης έργων στους εργολάβους από το Δήμο Σερβίων

Εφαρμόζοντας το νόμο για το πριμ έγκαιρης παράδοσης έργων σε όσους εργολάβους δεν κάνουν χρήση της εξάμηνης παράτασης στην υλοποίησή τους, ο Δήμος Σερβίων...