Πρόσληψη

Ο Δήμος Σερβιών ζητά να προσλάβει τεχνικό/υδραυλικό για 8 μήνες

Ο Δήμος Σερβίων επιθυμεί να προσλάβει, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ένα άτομο με ειδικότητα ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ...