ροδιανή

Αντικατάσταση υδρομετρητών στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσιανής και Ροδίτη του Δήμου Σερβίων

Ο Δήμος Σερβίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών...