Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη του Δήμου Σερβίων και του Ιωσήφ Μιχαηλίδη

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σερβίων ανέθεσε (PDF) σε δικηγόρο της Θεσσαλονίκης την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή µη ένδικου μέσου κατά της...