Καρύδια

Διαθέσιμα τα καρύδια Πλατανορρεύματος

Διαθέσιμα τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στο εξωτερικό είναι πλέον τα καρύδια Πλατανορρεύματος, τόσο για χονδρική όσο και για λιανική πώληση (πεταλούδα και...