Λάδι

Ζωοτροφές από τα απόβλητα του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων

Με επίκεντρο το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση των αποβλήτων της αγροτοβιομηχανίας και την αξιοποίησή τους στην παραγωγή ζωοτροφών υψηλής προστιθέμενης αξίας, το...

Στα 9 ευρώ το λίτρο το ελαιόλαδο Ιμέρων

Το ελαιοτριβείο του Συνεταιρισμού Ελιάς Ιμέρων λειτουργεί από το 2005 και καλύπτει τις ανάγκες των ελαιοπαραγωγών όχι μόνο του Δήμου Σερβίων, αλλά και από...