10ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας Κυπρίνου στη λίμνη Πολυφύτου στις 19-21 Απριλίου

Share

Ο Αθλητικός σύλλογος ερασιτεχνών αλιέων Πτολεμαΐδας (Σάκης Τζούρας) , μετά από ανάθεση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Ο.Υ.Δ.Α.), διοργανώνει τον 2ο αγώνα αλιείας κυπρίνου (carp fishing), για το Πρωτάθλημα αγωνιστικού έτους 2022- 2023.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., και την ειδική προκήρυξη , ο οποίος είναι αναρτημένος στη επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΥΔΑ, https://www.eoyda.gr/, και πρέπει να γνωρίζουν αλλά και να εφαρμόσουν όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές.

Επίσης προβλέπετε να τηρηθούν όλες οι “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19” της Γ.Γ.Α. , που θα ισχύουν την ημέρα τέλεσης των αγώνων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές των σωματείων – συλλόγων που ανήκουν στην δύναμη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. , και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής τους , ο σύλλογος τους διαθέτει ειδική Αθλητική αναγνώριση για το άθλημα της Αγωνιστικής Αλιείας , και είναι γραμμένος στο μητρώο της ΓΓΑ , σύμφωνα με το άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148), β, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στην τεχνίτη λίμνη Πολυφύτου.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα θα γίνει την εναλλακτική ημερομηνία με το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα.

– 2ος αγώνας : 09-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΩΝ

9 Ιουνίου    

Ώρα 16:30: Συγκέντρωση αρχηγών

Ώρα 16:45: Πιστοποίηση αθλητών

Ώρα 17:00: Έναρξη κλήρωσης θέσης αθλητών

Ώρα 17:30: Είσοδος στις ψαρεύτρες – βυθομετρήσεις – προετοιμασία

Ώρα 17:45: Έναρξη αγώνα – Έναρξη μαλαγρώματος.

11 Ιουνίου

Ώρα 18.00: Λήξη αγώνα

Ώρα 18:30: Συγκέντρωση -Ανακοίνωση αποτελεσμάτων -απονομές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ

Υπάρχει χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής ποσού 60 ευρώ για κάθε ομάδα ανά αγώνα ( 180 € συνολικά ) το οποίο πρέπει να καταβάλουν οι σύλλογοι στον λογαριασμό ΙΒΑΝ του συλλόγου, (GR110140514002101096472) στην τράπεζα Alpha Bank, (μετά την κατάθεση να αποσταλεί το αποδεικτικό στο mail του συλλόγου [email protected].

Ή μετρητά πριν την έναρξη του αγώνα, όπως προβλέπει το άρθρο 3. Παρ. 5 της Ειδικής προκήρυξης για το έτος 2023.

Η συμμετοχή κάθε ομάδας στους αγώνες2022- 2023 (3 αγώνες) καθορίζεται στα εξήντα (60) ευρώ ανά αγώνα είκοσι (20) υπέρ ομοσπονδίας και σαράντα (40 ) υπέρ διοργανωτή συλλόγου.

Ακόμα και αν κάποια ομάδα δεν θα συμμετάσχει σε κάποιο αγώνα ,Οι σύλλογοι θα πρέπει να καταβάλλουν όλο το χρηματικό αντίτιμο για το σύνολο των αθλητών τους άπαξ, στην πρώτη αγωνιστική ή δεύτερη αγωνιστική λαμβάνοντας την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης από τον διοργανωτή σύλλογο όπου με την σειρά του καταβάλει το ποσό των συμμετοχών στην ομοσπονδία) αποκλειστική ευθύνη φύσει ο σύλλογος της ομάδας.

ΔΟΛΩΜΑΤΑ – ΜΑΛΑΓΡΕΣ

Το δόλωμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε αθλητής είναι της αποκλειστικής του ευθύνης, ως κάτωθι: και δεν πρέπει να υπερβαίνουν της παρακάτω ποσότητες:

  • Μπίλιες (boilies) 15 κιλά
  • Σπόρια – μαλάγρες 35 κιλά

Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων ενισχυτικών οσμής και αμινοξέων Απαγορεύεται η μαμαλίγκα και η πάστα πάνω στο βαρίδιο Επιτρέπεται η πάστα μόνο για;; την κάλυψη τον boilies.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό, αυστηρός έλεγχος ως προς τα είδη, τις ποσότητες των δολωμάτων καθώς και της μαλάγρας, προ της έναρξης αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα έχει η 3μελής Επιτροπή Αγώνα, η σύνθεση της οποίας είναι η εξής:

  1. Αλυτάρχης : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  2. Μέλος : ΜΑΡΝΑΣΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
  3. Μέλος : ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Όλα τα μέλη της Επιτροπής αγώνα διαθέτουν βεβαίωση επιμόρφωσης από τα σεμινάρια κριτών της ΕΟΥΔΑ ή των συλλόγων.

Υπεύθυνος για το υγειονομικό πρωτόκολλο ορίζεται ο κ. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους αρχηγούς που έχουν δηλωθεί με την καταβολή παραβόλου 150 ευρώ, το οποίο εισπράττει ο Αλυτάρχης εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης. Εφόσον ο ενιστάμενος σύλλογος δικαιωθεί, του επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό του παραβόλου, άλλως αυτό εκπίπτει υπέρ της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

Χρόνος υποβολής ενστάσεων.

Για ότι αφορά την συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, η ένσταση υποβάλλεται προ της έναρξής του. Για ότι αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του.

Όλες οι ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα εκδικάζονται αμέσως από την Επιτροπή Αγώνα. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εκδικάζονται και απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Όλοι οι αθλητές και αρχηγοί από την άφιξή τους, κατά τη διάρκεια του αγώνα και έως την αναχώρησή τους πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τα διακριτικά του συλλόγου τους.

Όλοι οι αθλητές πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο βάσει του Κανονισμού, εξοπλισμό τους ο οποίος και είναι αποκλειστική ευθύνη του καθενός. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

Κατά την συγκέντρωση των αθλητών παραδίδονται από τους αρχηγούς τα δελτία των αθλητών καθώς και τις κάρτες υγείας αθλητών στην Επιτροπή Αγώνα για έλεγχο και πιστοποίηση, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα του αγώνα.

Αθλητές που δεν θα φέρουν το ατομικό τους Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και την κάρτα Υγείας αθλητή (σε κάθε αγώνα) δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα. (δελτίο και κάρτα υγείας μπορεί να είναι και σε φωτοτυπία ) Επίσης θα ζητηθούν όλα τα έγγραφα που θα προβλέπονται από της οδηγίες της Γ.Γ.Α. υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, που θα ισχύουν την ημέρα τέλεσης των αγώνων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

1.- Ο Αλυτάρχης καλεί τους Αρχηγούς του αγώνα, την ώρα που σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει οριστεί η πιστοποίηση των αθλητών.

2.- Η επιτροπή του αγώνα ελέγχει την λίστα των αθλητών που θα συμμετέχουν εάν αυτοί έχουν καταβάλλει το χρηματικό αντίτιμο συμμετοχής τους .

3.- Οι αρχηγοί καταθέτουν στην Γραμματεία :

α) τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας

β) τις κάρτες Υγείας όλων των αθλητών τους,

γ) Αντίγραφα βεβαιώσεων εμβολιασμού. κ.λ.π. κατά της νόσου COVID-19 ( Εφόσον απαιτούνται ). 4.- Γίνονται διευκρινίσεις επί του Κανονισμού, και τήρησης των υγειονομικών μέτρων.

5.- Πραγματοποιείται η κλήρωση των Τομέων και θέσεων των αθλητών σύμφωνα με την διαδικασία

κλήρωσης ( βάσει του Γενικού κανονισμού).

7.- Οι αθλητές αναχωρούν και αρχίζουν την προετοιμασία μέσα στις ψαρεύτρες τους.

8.- Κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών πραγματοποιείται έλεγχος όσον αφορά τα είδη δολωμάτων και τον αλιευτικό εξοπλισμό.

9.- Δίδεται ηχητικό σήμα έναρξης του αγώνα και μόνο μετά το σήμα έναρξης αρχίζει το μαλάγρωμα.

10.- Με την ηχητική σήμανση της λήξης του αγώνα αρχίζει αμέσως η ζύγιση των αλιευμάτων από την θέση Αρ.1. Τη διαδικασία της ζύγισης μπορούν να επιβλέπουν οι αρχηγοί των συλλόγων.

  • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι προβλεπόμενες παροχές από το διοργανωτή σύλλογο είναι :

  1. Δημιουργία ψαρευτρών.
  2. Γραμματειακή υποστήριξη.

Για όλα τα άλλα που πιθανόν θα χρειαστούν οι αθλητές, θα επιληφθούν είτε οι ίδιοι, είτε οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α. και ο διοργανωτής σύλλογος Α.Σ.Ε.Α.Π. (ΣΑΚΗΣ ΤΖΟΥΡΑΣ) , και κάθε αρμόδια Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν βλάβες, ζημιές ή ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια του αγώνα πριν ή μετά τη λήξη του, καθώς και κατά τις οποιεσδήποτε μετακινήσεις των αγωνιζομένων και των θεσμικών παραγόντων του αγώνα.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα καθώς και τυχόν φίλαθλοι πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές εντολές της Επιτροπής αγώνα.

Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές καλή επιτυχία!

Το servianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο, θεωρώντας ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί τις απόψεις αυτές, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σε κάθε περίπτωση, ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το servianews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε εριστικά, συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια, εκείνα που δεν σχετίζονται με τη θεματολογία του άρθρου, όπως και εκείνα που οδηγούν σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Όσα σχόλια θεωρείτε πως είναι προσβλητικά, συκοφαντικά ή εριστικά μπορείτε να τα κάνετε "Αναφορά ως ακατάλληλα" πατώντας πάνω στο "..." που εμφανίζεται στα δεξιά του σχολίου.

spot_img

Δημοφιλή

Περισσότερα νέα