ΑΝΚΟ

Εκδήλωση για την επαγγελματική αλιεία στη Λίμνη Πολυφύτου την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου

Η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε - Α.Ο.Τ.Α διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης και δημοσιοποίησης του έργου "Διατοπική Συνεργασία Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων". Αυτή...